Jira-credits

Rolcredits...

Licentie informatie

Jira v7.11.2

Copyright © 2002 - 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van dit product is onderhevig aan voorwaarden zoals beschreven in de Atlassian End User Agreement, tenzij anders aangegeven.

Dit product bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Dit product bevat ook de volgende bibliotheken die vallen onder de GNU LGPL licentie:

Dit product bevat ook code geschreven door third parties.

Aanvullende details over deze en andere third party code gebruikt in dit product, inclusief van toepassing zijn copyrights, juridische en licentie voorwaarden, zijn beschikbaar in de licentie map in de de JIRA installatie map.

Licentie informatie voor Jira Plugins

JIRA Service Desk Application v3.14.2

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van deze plugin valt onder de richtlijnen van het Atlassian End User Agreement, tenzij daarin anders beschreven.

Deze plugin bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Deze plugin bevat de volgende bibliotheken zoals afgedekt in de GNU LGPL licentie:

Deze plugin bevat tevens code geschreven door andere derde partijen.

Additionele details over deze en andere code van derde partijen zijn toegevoegd aan deze plugin, inclusief copyright, wettelijke bepalingen en licentiegegevens en zijn beschikbaar in de "licenses" map in de plugin.

JIRA Agile v7.11.0-DAILY20180719023042

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van deze plugin is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst voor Eindgebruikers van Atlassian, tenzij anders wordt vermeld.

Deze plugin bevat software dat is ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Deze plugin bevat de volgende bibliotheken zoals afgedekt in de GNU LGPL licentie:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

Deze plugin bevat ook een code dat is geschreven door andere externe partijen.

Aanvullende informatie over deze en andere externe code opgenomen in deze plug-in, met inbegrip van toepasselijke auteursrechtvermeldingen, juridische vermeldingen en licentievermeldingen, zijn beschikbaar in de map "licenses" in de plug-in.